.

Khuyến mãi

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN
 -       Giảm 10% trên tổng dịch vụ cho lần đầu đăng kí thông tin.

-       Giảm 20% trên tổng dịch vụ với doanh số tích lũy từ 3.000.000đ đến dưới 5.000.000đ.

-       Giảm 30% trên tổng dịch vụ với doanh số tích lũy từ 5.000.000đ trở lên.

 

Khách hàng được giảm 10% ngay trên hóa đơn đầu tiên đăng kí thông tin.

Khách hàng đọc tên và số điện thoại đã đăng kí khi thanh toán để được tích lũy doanh số.

Khách hàng được đăng kí thông tin miễn phí khi đến sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có thể cho người thân, bạn bè mượn tài khoản đã đăng kí thông tin của mình.