.

Nhân viên Ngọc Nữ

Lâm Mỹ Thiện

Lâm Mỹ Thiện

Ngày sinh: 14-11-1986

Nghề nghiệp: thợ phụ làm tóc
sở thích : không có