.

Lần Đầu Tiên Có Mặt Tại Việt Nam

    4.5/5 trong 1 lượt 
Lần Đầu Tiên Có Mặt Tại Việt Nam
Uốn - Duỗi - Nhuộm bằng Collagen

Bắt đầu từ ngày 1/10, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách 1 cảm nhận mới về tóc khi làm hoá chất...

Uốn - Duỗi - Nhuộm bằng Collagen

Collagen là 1 loại protein chiếm 25% protein trong cơ thể, giúp tóc chắc khoẻ, phục hồi lại sự sống cho tóc đã hư tổn, mang lại sự đàn hồi dẽo dai cho tóc sau khi làm hoá chất