.

Nhân viên Ngọc Nữ

Lê Thị Thắm

Lê Thị Thắm

Ngày sinh: 1-9-1994
Nghề nghiệp : làm tóc ( 4 năm)
Sở thích : rất thích cắt tóc cho người thân , bạn bè vă măm măm ( ăn uống)
Ghét : bị lừa dối