.

Nhân viên Ngọc Nữ

Nguyễn Kim Tuyền

Nguyễn Kim Tuyền

Sinh năm : 1986
Biệt danh : Tuyền xinh
Nghề nghiệp : làm tóc
Sở thích :nấu ăn, thích ngày 20-11 nhất
Ghét: ăn nhìu , ép ăn
Ước mơ: về Nha Trang làm nghề
Kỷ niệm vui : được đi làm

Kỷ niệm buồn : không được đi làm