.

Nhân viên Ngọc Nữ

Nguyễn Thị Phước Lợi

phuocloi
Nguyễn Thị Phước Lợi
Ngày Sinh : 15-10-1989
Công việc : làm tóc
Sở thích : du lịch
Ghét : tùm lum hết
Tên thường gọi : lũng