.

Nhân viên Ngọc Nữ

Nguyễn Thị Thu Trúc

Nguyễn Thị Thu Trúc
Ngày sinh: 22-6-1987
Công việc: làm tóc
Sở thích : mua sắm, đi chơi
Ghét: không giữ lời hứa