.

Nhân viên Ngọc Nữ

Phạm thị Thanh Thúy

Phạm thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 20/12/1990
Biệt danh : BI
Nghề nghiệp làm tóc

Ươc mơ: thành đạt trong công việc

Sở thích : mua sắm , đi chơi xa cùng gia đình bạn bè
Ghét: sự giả dối, sống không thật với chính bản thân mình
Kỷ niêm vui : được bên cạnh gia đình và bạn bè
Kỷ niệm buồn: bị bạn bè phản bội