.

Nhân viên Ngọc Nữ

Trà Dũng Sĩ

Trà Dũng Sĩ

Sinh năm  1988

Biệt danh : Bim
Nghề nghiệp làm tóc
Sở thích : làm đẹp cho người khác
Ghét: xấu
Ước mơ : thành đạt