.

Nhân viên Ngọc Nữ

Trần Thị Bé Mỵ

bemy
Trần Thị Bé Mỵ
Nghề nghiệp : Quản Lý
Ngày sinh : 10-10-1988
Sở thích : du lịch , nấu ăn
Ghét: cái xấu